“Wat het internet is geworden voor de overdracht van informatie zal de blockchain worden voor de overdracht van waarde.”

 Het valt mij op dat zelfs onder ict-ers ongeveer de helft nog niet bekend is met het begrip “blockchain”. Dit terwijl het enorme gevolgen voor ons vakgebied zal gaan hebben. Daarom wil ik dit (eerste) artikel beschrijven wat de blockchain is en welke impact dit zal hebben op onze wereld.

De blockchain zal binnen alle sectoren de komende jaren een zogenaamd “disruptief” effect hebben. Om te beginnen door het elimineren van de “financial middle men” in de financiële wereld. De functie (of zelfs het bestaansrecht) van de notaris, accountants en banken zal hierdoor volledig veranderen. Lees voor wat betreft de mogelijke consequenties voor banken maar eens het volgende artikel uit het “Financiële Dagblad” van deze maand: https://fd.nl/beurs/1170837/banken-verdwijnen-door-opkomst-blockchain. Maar ook in bijvoorbeeld de wereld van de Supply Chain Management en voor organisaties als bijvoorbeeld AirBnb en Buma Stemra zal de impact groot zijn. Blockchain kan de functie voor laatstgenoemde straks overbodig maken omdat zogenaamde “smart contracts” de financiële relatie tussen muzikant en luisteraar rechtstreeks en direct onderling kan regelen. Je luistert en betaalt automatisch op basis van zogenaamde “smart contracts”. Over dit laatste begrip straks meer.

Als mogelijke toepassing van de blockchaintechnologie heb ik het volgende voorbeeld uitgewerkt.

Stel je speelt Monopoly met een aantal spelers via internet en je speelt het spel met echt geld. Je zit fysiek niet bij elkaar dus je zult een centra(a)l(e) iemand/partij nodig hebben die het geld en de spelstatus beheert/controleert en administreert. Dus de partij die de rol van de bank in het spel op zich neemt. Deze moety de vertrouwensfunctie vervullen en moet onafhankelijk moet zijn. In de werkelijke wereld wordt deze positie bijvoorbeeld ingenomen door de notaris, accountant of bank. De financiële tussenpersoon. Deze wordt steeds bericht wanneer er wijzigingen in het spel optreden en houdt alle mutaties bij (de trustable party). Deze partij, met de functie van de “bank” (die zo snel werkt als hij wil/kan) brengt hiervoor natuurlijk ook kosten in rekening. Het marmer moet ergens van betaald worden… Belangrijk om hierbij aan te tekenen is dat het om een centrale machtspartij gaat.

Nu is er met de komst van de blockchaintechnologie echter een technologisch alternatief beschikbaar gekomen. Goedkoper, sneller en fundamenteel betrouwbaar(der) en decentraalvan aard. Dus geen enkele centrale machtspartij. De blockchaintechnologie vormt tevens de basis van de cryptovaluta Bitcoin en is bedacht door de mysterieuze (niemand weet wie het feitelijk is) uitvinder met de pseudoniem “Satoshi Nakamoto”. Illustratief voor de ‘waarde’ van de blockchain is dat Nakamoto onlangs zelfs genomineerd is voor de nobelprijs voor de economie. Bitcoin kan worden gezien als het elektronische equivalent van goud. Maar dan veel beter dan goud, want het biedt zeer veel bijkomende voordelen zoals oneindige deelbaarheid en snelle elektronische verhandelbaarheid. Echter het is de onderliggende technologie van de Bitcoin (de “blockchain” dus) wat feitelijk de écht disruptieve grote uitvinding is en die feitelijk losstaat van de Bitcoin. Het blijkt namelijk een uitvinding met zeer veelbelovende implicaties voor vele toepassingsgebieden. Een toepassing die veel impact zal gaan hebben in de wereld zoals we die nu kennen.

In het kort is de blockchain een gedecentraliseerd openbaar kasboek. Dit kasboek is openbaar en kan door alle partijen worden ingezien. In tegenstelling tot het traditionele vertrouwensmodel, waarbij door 1 centrale speler of in 1 specifieke plek de ‘transacties’ worden bijgehouden en gecontroleerd, worden in de de blockchain alle transacties decentraal bijgehouden door een netwerk van nodes die alle transacties meervoudig valideren en voor altijd opslaan in de blockchain. Dit laatste klinkt “onmogelijk” en het vraagt wat verdergaand inlevingsvermogen om goed op je in te laten werken, maar is dus technisch mogelijk. Feitelijk vergelijkbaar met dat Youtube nooit “volloopt”. Die dingen vragen we ons ook niet meer af. De Blockchain is (net als het onderliggende internetprotocol) niet te hacken en dus absoluut betrouwbaar en voor eeuwig de absolute waarheid.

De Blockchain houdt dus alles bij. Hoe gebeurt dit dan precies. De Blockchain en Bitcoin kennen we nu. Nu is er een geniale Rus met de naam Vitalik Buterin die op 19-jarige leeftijd (je moet jong zijn om out-of-the-box te kunnen denken) iets heeft bedacht waarmee zelfs de macht van de banken wereldwijd langzaam aan het wankelen wordt gebracht: “Ethereum”. Ook wel Bitcoin 2.0 genoemd. Ethereum kent zogenaamde “smart contracts” waarmee waardeoverdracht volgens regels kan worden geprogrammeerd.

Terug naar ons Monopoly-spel:

De spelers spelen het spel en betalingen worden in een cryptovaluta aan elkaar overgemaakt via de Blockchain. Daarvoor heeft een ieder een elektronisch adres (de portemonnee). Deze portemonnee en de in- en uitgaande transacties zijn openbaar inzichtelijk (het gaat om een adres dus voor vreemden ben je in principe niet geïdentificeerd). De spelers hebben een “browser” waarmee ze hun portemonnee (die zich in de blockchain bevindt) kunnen inzien. Op basis van de smart contracts kan het Ethereum-protocol bijvoorbeeld ook het eigendom van grond en vastgoed registreren. Niemand kan fraude plegen, want de Blockchain is vele malen gerepliceerd en frauduleuze handelingen worden door het systeem onmiddellijk herkend (afwijkingen en dus geen“confirmation”). Resultaat: de rol van de vertrouwenspersoon (de bank in deze) is in het nieuwe model overbodig en wordt buiten spel geplaatst. Door de directe transactie tussen spelers werkt het systeem vele malen sneller (denk aan de trage bancaire buitenlandse betalingen) en met significant minder kosten!

Peter Kranenburg

Vitalik Buterin: