(persbericht Nederland 11 augustus 2017)

Blocxs (Blockchain eXtensions for Society) annonceert haar ICO (“Initial Coin Offer”) die wordt gehouden van 17 september tot en met 17 oktober 2017.

Blocxs is een Nederlands Blockchain-initiatief en begeeft zich op de notariële en juridische markt. Op moment van schrijven wordt er hard gewerkt aan het eerste product waarmee bezitters van Bitcoin en andere cryptovaluta hun digitale erfenis op een veilige manier kunnen regelen.

Meer informatie is te vinden via de onderstaande link en buttons. Met name onze “1-minuut video explainer” vertelt kort en bondig de strekking van onze eerste oplossing.